Τα μπάνια

Τα δύο μπάνια που μοιράζονται στα τρία δωμάτια.

 

Καιρός

Javascript error before this line