Τα μπάνια

Τα δύο μπάνια που μοιράζονται στα τρία δωμάτια.

Καιρός