Το αίθριο, η εσωτερική αυλή.

 

Καιρός

Javascript error before this line