Τα δωμάτια

Τα δωμάτια είναι δίκλινα με δυνατότητα τρίτης κλίνης.

 Υπάρχει ενα δωμάτιο (ησυχαστήριο) με θέα στην εσωτερική αυλή...

 

και δύο δωμάτια με θέα στον δρόμο...

 

 

Καιρός

Javascript error before this line